แจ็คซูเปอร์แมท.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กทม. โดย ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ  โรงเรียนหอวัง เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.แจ็คซูเปอร์แมท.ไทย

Continue Readingแจ็คซูเปอร์แมท.ไทย

บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยว“บ้านหลวง” เป็นชุมชนที่มีการตั้งรกรากมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณคือ “เมืองป๊าว” หรือ “เมืองพร้าว” ในจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมเว็บไซต์ บ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

Continue Readingบ้านหลวงโหล่งขอด.ไทย

ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และพัฒนาการของชุมชนเมืองเก่าเชียงราย ย่านชุมชนดอยทอง ชุมชนราชเดชดำรงและชุมชนวัดพระแก้ว เยี่ยมชมเว็บไซต์ย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

Continue Readingย่านเมืองเก่าเชียงราย.ไทย

Workshop: Setting up an Email Server with EAI Support at Rajamangala University of Technology Tawan-ok

On 7 Jan 2023, as a part of Thailand UA Local Initiative,  the THNIC Academy organized a full-day workshop, “Setting up an Email Server with EAI Support on Ubuntu'', for…

Continue ReadingWorkshop: Setting up an Email Server with EAI Support at Rajamangala University of Technology Tawan-ok