รู้จักดอทไทย

เชื่อมโยงคนไทย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ชื่อโดเมนไม่ได้มีแต่เพียงภาษาอังกฤษ มารู้จักชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นของไทย "โดเมนดอทไทย" ผ่านเว็บไซต์ รู้จักดอทไทยกันเถอะ

โดเมนภาษาไทย (IDN)

Internationalized Domain Name (IDN) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักษร (character)อื่นๆที่นอกเหนือไปจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 37 ตัว

อีเมลภาษาไทย (EAI)

Email Address Internationalization หรือ EAI คือ ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น หรือสำหรับประเทศเราก็คือชื่ออีเมลภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย

การยอมรับสากล (UA)

Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์และระบบที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต

ทำความรู้จักดอทไทย

แหล่งข้อมูล
สำหรับผู้พัฒนา

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการพัฒนาระบบให้รองรับการยอมรับสากล เพื่อทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป

วีดีโอเกี่ยวกับดอทไทย

Play Video

แนะนำโครงการชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย

Play Video

KaiKaiKaiKai Dot Thai – ใครขายไข่ไก่.ไทย

Play Video

Email In Thai – อีเมลภาษาไทย ดีอย่างไร

ซีรี่ส์การพัฒนาอีเมลเซิฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

Thailand UA Local Initiative

กิจกรรมดอทไทย

รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโดเมนภาษาท้องถิ่นในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ

Setting up an Email Server with EAI Support at Thammasat University

THNIC attended APAC DNS Forum 2023 at Hong Kong

THNIC attended ICANN76

Setting up an Email Server with EAI Support at Software Park

Organize a hackathon to develop UA-Ready applications

6 ผู้บริหารดิจิทัล เจาะจุดแข็งโดเมน “ดอทไทย” (.ไทย)
สำคัญอย่างไร ใครควรใช้ นาทีเดียวจบ

รู้จักดอทไทย

ข้อมูลสถิติ

0 K +

โดเมน .ไทย

0 K +

โดเมน .th

0 K +

อีเมล @คน.ไทย

รู้จักดอทไทย

คณะทำงานชื่อโดเมนภาษาไทย
ชื่ออีเมลภาษาไทยและการยอมรับสากล

ไม่ว่าคุณจะเป็นสังกัดบริษัท หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลทั่วไป คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา .ไทยในด้านต่างๆได้

เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล

หัวหน้าคณะทำงาน

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

THNIC Foundation

วิไลวัลย์ พนารินทร์

T.H.NIC Co.,Ltd.

ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

นักพัฒนาระบบ

จิระศักดิ์ จุลวัจน์

นักพัฒนาระบบ

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

นักพัฒนาระบบ

อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

นักพัฒนาระบบ

ธนากานต์ แก้วไพร

นักพัฒนาระบบ

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อนาวิล พงศบริพัตร

THNIC Foundation

ณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี

นักพัฒนาระบบ

เริ่มต้นเว็บไซต์ ด้วย ดอทไทย

ปลดล็อกทุกการสื่อสาร ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย
ชื่อโดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย) จำง่าย มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ปลอดภัย ไม่ปลอม

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189

ติดต่อเรา

Facebook