รู้จักดอทไทย

เชื่อมโยงคนไทย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ชื่อโดเมนไม่ได้มีแต่เพียงภาษาอังกฤษ มารู้จักชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นของไทย "โดเมนดอทไทย" ผ่านเว็บไซต์ รู้จักดอทไทยกันเถอะ

โดเมนภาษาไทย (IDN)

Internationalized Domain Name (IDN) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักษร (character)อื่นๆที่นอกเหนือไปจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 37 ตัว

อีเมลภาษาไทย (EAI)

Email Address Internationalization หรือ EAI คือ ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น หรือสำหรับประเทศเราก็คือชื่ออีเมลภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย

การยอมรับสากล (UA)

Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์และระบบที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต

ทำความรู้จักดอทไทย

แหล่งข้อมูล
สำหรับผู้พัฒนา

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการพัฒนาระบบให้รองรับการยอมรับสากล เพื่อทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป

วีดีโอเกี่ยวกับดอทไทย

Play Video

แนะนำโครงการชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย

Play Video

KaiKaiKaiKai Dot Thai – ใครขายไข่ไก่.ไทย

Play Video

Email In Thai – อีเมลภาษาไทย ดีอย่างไร

ซีรี่ส์การพัฒนาอีเมลเซิฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

Thailand UA Local Initiative

กิจกรรมดอทไทย

รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโดเมนภาษาท้องถิ่นในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ

UA Github Pull Request Hackathon to make open-source project UA-Ready

Universal Acceptance: Domain Names and Email Addresses for a More Linguistically Inclusive and Diverse Internet

Online Training: Developed UA-Readiness with Java Programming Language

Universal Acceptance: Its Impact and Next Steps

Online workshop: Universal Acceptance (UA) for Developers

Client Photo
Harrison Hudson Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Client Photo
Elizabeth Sofia Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Client Photo
Charlie Cooper Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Client Photo
Lucy Evelyn Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

รู้จักดอทไทย

คณะทำงานชื่อโดเมนภาษาไทย
ชื่ออีเมลภาษาไทยและการยอมรับสากล

ไม่ว่าคุณจะเป็นสังกัดบริษัท หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลทั่วไป คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา .ไทยในด้านต่างๆได้

เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล

หัวหน้าคณะทำงาน

ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

THNIC Foundation

พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

THNIC Foundation

วิไลวัลย์ พนารินทร์

T.H.NIC Co.,Ltd.

ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

นักพัฒนาระบบ

จิระศักดิ์ จุลวัจน์

นักพัฒนาระบบ

ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

นักพัฒนาระบบ

อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

นักพัฒนาระบบ

ธนากานต์ แก้วไพร

นักพัฒนาระบบ

ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รู้จักดอทไทย

ข้อมูลสถิติ

0 K +

โดเมน .ไทย

0 K +

โดเมน .th

0 +

อีเมล @คน.ไทย

เริ่มต้นเว็บไซต์ ด้วย ดอทไทย

ปลดล็อกทุกการสื่อสาร ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย
ชื่อโดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย) จำง่าย มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ปลอดภัย ไม่ปลอม