รู้จักดอทไทย

เชื่อมโยงคนไทย
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ชื่อโดเมนไม่ได้มีแต่เพียงภาษาอังกฤษ มารู้จักชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นของไทย "โดเมนดอทไทย" ผ่านเว็บไซต์ รู้จักดอทไทยกันเถอะ

โดเมนภาษาไทย (IDN)

Internationalized Domain Name (IDN) หรือ ชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น คือ ชื่อโดเมนที่สามารถประกอบด้วยอักษร (character)อื่นๆที่นอกเหนือไปจากตัวอักษรภาษาอังกฤษ 37 ตัว

อีเมลภาษาไทย (EAI)

Email Address Internationalization หรือ EAI คือ ชื่ออีเมลที่เป็นภาษาท้องถิ่น หรือสำหรับประเทศเราก็คือชื่ออีเมลภาษาไทย ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย

การยอมรับสากล (UA)

Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์และระบบที่ทำงานบนอินเทอร์เน็ต

ทำความรู้จักดอทไทย

แหล่งข้อมูล
สำหรับผู้พัฒนา

ข้อมูลสำหรับนักพัฒนาระบบที่ต้องการพัฒนาระบบให้รองรับการยอมรับสากล เพื่อทำให้ “ภาษา” ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้งานบนโลกอินเตอร์เน็ตอีกต่อไป

วีดีโอเกี่ยวกับดอทไทย

Play Video

แนะนำโครงการชื่ออีเมลภาษาไทย @คน.ไทย

Play Video

KaiKaiKaiKai Dot Thai – ใครขายไข่ไก่.ไทย

Play Video

Email In Thai – อีเมลภาษาไทย ดีอย่างไร

ซีรี่ส์การพัฒนาอีเมลเซิฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย

Thailand UA Local Initiative

กิจกรรมดอทไทย

รวบรวมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโดเมนภาษาท้องถิ่นในประเทศไทย รวมถึงต่างประเทศ

Workshop: Setting up an Email Server with EAI Support at Rajamangala University of Technology Tawan-ok

THNIC holds workshop for Thammasat University students on “Setting up an Email Server with EAI Support”

THNIC lecture for Thammasat University students on email server development to support Thai email (EAI)

THNIC attends ICANN75

Workshop: Setting up an Email Server with EAI Support at Thammasat University

Harrison Hudson Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Elizabeth Sofia Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Charlie Cooper Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

Lucy Evelyn Founder & CEO of XpeedStudio

Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast

  รู้จักดอทไทย

  คณะทำงานชื่อโดเมนภาษาไทย
  ชื่ออีเมลภาษาไทยและการยอมรับสากล

  ไม่ว่าคุณจะเป็นสังกัดบริษัท หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลทั่วไป คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา .ไทยในด้านต่างๆได้

  เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล

  หัวหน้าคณะทำงาน

  ภาคภูมิ ไตรพัฒน์

  THNIC Foundation

  พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

  THNIC Foundation

  วิไลวัลย์ พนารินทร์

  T.H.NIC Co.,Ltd.

  ฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์

  นักพัฒนาระบบ

  จิระศักดิ์ จุลวัจน์

  นักพัฒนาระบบ

  ธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม

  นักพัฒนาระบบ

  อัษฎาวัทน์ เนตรจรัสแสง

  นักพัฒนาระบบ

  ธนากานต์ แก้วไพร

  นักพัฒนาระบบ

  ศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  อนาวิล พงศบริพัตร

  THNIC Foundation

  ณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี

  นักพัฒนาระบบ

  รู้จักดอทไทย

  ข้อมูลสถิติ

  0 K +

  โดเมน .ไทย

  0 K +

  โดเมน .th

  0 K +

  อีเมล @คน.ไทย

  เริ่มต้นเว็บไซต์ ด้วย ดอทไทย

  ปลดล็อกทุกการสื่อสาร ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ ด้วยชื่อโดเมนภาษาไทย
  ชื่อโดเมน “.ไทย” (ดอท ไทย) จำง่าย มั่นใจได้ว่าเว็บไซต์ปลอดภัย ไม่ปลอม