Universal Acceptance (UA) หรือ การยอมรับสากล คือ หลักการที่ชื่อโดเมนทุกชื่อจะถูกยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน การที่ชื่อโดเมนและชื่ออีเมลทุกชื่อที่ถูกต้องตามกฏเกณฑ์สามารถใช้งานได้โดยซอฟต์แวร์ประยุกต์ อุปกรณ์ และระบบที่รองรับการทำงานอินเทอร์เน็ต

การยอมรับสากล  จำเป็นสำหรับการขยายตัวต่อเนื่องของอินเทอร์เน็ต เพราะจะทำให้ระบบทั้งหมดทำงานร่วมกันได้ และจะทำให้เกิดผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหนึ่งพันล้านรายต่อไป อีกทั้งยังช่วยให้รัฐบาลและกลุ่มสังคมต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ชุมชนของตนได้ดีขึ้น ผ่านการเพิ่มขึ้นของชื่อโดเมนใหม่ ๆ ทั้งชื่อภาษาอังกฤษ (ละติน) และชื่อที่ใช้อักษรเฉพาะต่าง ๆ เช่นภาษาไทย อาหรับ จีน และภาษาอื่น ๆ อีกมากมาย

จากมุมมองทางเทคนิค การยอมรับสากล เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับ, การตรวจสอบ, การประมวลผล, การจัดเก็บและการแสดงชื่อโดเมนทั้งหมดอย่างเท่าเทียมกัน อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ภูมิทัศน์สำหรับชื่อโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด ในแง่จำนวนโดยรวมของชื่อโดเมนระดับบนสุด (TLDs) ความยาวของสายอักขระสำหรับ TLD และ อักขระภาษาที่ใช้ได้ แต่แอพพลิเคชั่น อุปกรณ์และระบบที่รองรับอินเทอร์เน็ต ยังถูกพัฒนาโดยใช้กฎที่สร้างขึ้นเมื่อ 20 กว่าปีก่อน

การยอมรับสากล เป็นประเด็นสำคัญ ที่บริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเช่น Apple, GoDaddy, Google, Microsoft และ Verisign กำลังทุ่มเทเวลา, ทรัพยากร, และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อช่วยทำให้บริษัทของตนกลายเป็น UA-ready หรือบริษัทที่พร้อมสำหรับ การยอมรับสากล

คณะทำงานขับเคลื่อนการยอมรับสากล หรือ UASG (Universal Acceptant Steering Group) ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 โดย ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) ได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการยอมรับสากลอย่าง สำหรับชื่อโดเมนและอีเมลที่ถูกต้องทั้งหมด กลุ่มนี้ประกอบด้วยตัวแทนจากมากกว่า 120 บริษัท (เช่น Afilias, Apple, CNNIC, Eco, i2 Coalition, Google, Microsoft, NIXI, THNIC และ Yandex) รวมทั้งรัฐบาลและกลุ่มชุมชนอีกหลาย ๆ กลุ่ม

  • ข้อมูลด้านเทคนิค UA สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และผู้นำด้านไอที
    The UASG has developed UA-readiness information for developers and IT leaders, which can be found at https://uasg.tech/information
  • ตรวจสอบอีเมล Server ว่ารองรับ EAI (Email Address Internationalization) หรือไม่
    Using this UASG widget, anyone can check to see if their mail server supports receiving email addresses in different scripts at https://uasg.tech/eai-check
  • แจ้งปัญหาเมื่อพบว่าแอปพิเคชัน หรือ เว็บใด ๆ ไม่เป็นไปตาม การยอมรับสากล เช่น ไม่รับชื่อโดเมนภาษาไทย หรือ ไม่รับชื่ออีเมลภาษาไทย หรือ ไม่สามารถแสดงผลชื่อภาษาไทยได้ถูกต้อง
    Use this form to record instances that you find where an application or webpage is not UA Ready https://uasg.tech/global-support-center/

รายการเอกสาร