จารย์จ๊อด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย ครูอนุศักดิ์ โสมพันธุ์ เยี่ยมชมไซต์ www.จารย์จ๊อด.ไทย

Continue Readingจารย์จ๊อด.ไทย

ครูต๋ํา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย ครูอนุจรี ประสาวะนัง เยี่ยมชมไซต์ www.ครูต๋ํา.ไทย

Continue Readingครูต๋ํา.ไทย

อิ่มตังค์ที่สุด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย  ครูฐิติพร สิมสวัสดิ์ เยี่ยมชมไซต์ www.อิ่มตังค์ที่สุด.ไทย

Continue Readingอิ่มตังค์ที่สุด.ไทย

ครูรติอาย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย  ครูรติยา รันรัติยา เยี่ยมชมไซต์ www.ครูรติอาย.ไทย

Continue Readingครูรติอาย.ไทย

ครูป๋วย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย  ครูปิยะมิตร รามศิริ เยี่ยมชมไซต์ www.ครูป๋วย.ไทย

Continue Readingครูป๋วย.ไทย

ครูมะปราง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย ครูนรารัตน์ แสงจันทร์ เยี่ยมชมไซต์ www.ครูมะปราง.ไทย

Continue Readingครูมะปราง.ไทย

ครูอุ๋มอิ๋ม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ครูผู้นำรุ่น 1 ศูนย์เลย ครูวิภาพรรณ พิมพาเเสง เยี่ยมชมไซต์ www.ครูอุ๋มอิ๋ม.ไทย

Continue Readingครูอุ๋มอิ๋ม.ไทย

คุณครูอุ๋ย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา เยี่ยมชมไซต์ www.คุณครูอุ๋ย.ไทย

Continue Readingคุณครูอุ๋ย.ไทย