ฮักนะแม่กาษา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน “ฮักนะแม่กาษา” หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เยี่ยมชมเว็บไซต์ฮักนะแม่กาษา.ไทย

Continue Readingฮักนะแม่กาษา.ไทย

บ้านโคกเมือง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมเว็บไซต์บ้านโคกเมือง.ไทย

Continue Readingบ้านโคกเมือง.ไทย

วัดไทยสามัคคี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน” โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน วัดไทยสามัคคี บ้านแม่กื้ดหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เยี่ยมชมเว็บไซต์วัดไทยสามัคคี.ไทย

Continue Readingวัดไทยสามัคคี.ไทย