อ้อศรี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กทม. โดย ครูอ้อ ลิ้มเฉลิม  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.อ้อศรี.ไทย

Continue Readingอ้อศรี.ไทย

ครูแก้ว.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กทม. โดย ครูเกตุแก้ว บุญยอด โรงเรียนราชินีบน เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูแก้ว.ไทย

Continue Readingครูแก้ว.ไทย

แจ็คซูเปอร์แมท.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กทม. โดย ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ  โรงเรียนหอวัง เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.แจ็คซูเปอร์แมท.ไทย

Continue Readingแจ็คซูเปอร์แมท.ไทย