ครูไตเติ้ล.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี ครูบุษกร เขียวมั่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูไตเติ้ล.ไทย

Continue Readingครูไตเติ้ล.ไทย

ภิตตกุล.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี ครูโสภิต สุจิตตกุล โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ภิตตกุล.ไทย

Continue Readingภิตตกุล.ไทย

ครูโบ๊ท.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดยครูธเนศ ตรีรัตนกุลพร โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูโบ๊ท.ไทย

Continue Readingครูโบ๊ท.ไทย

ครูไมค์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูวัชรา สำลีขาว โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูไมค์.ไทย

Continue Readingครูไมค์.ไทย

ครูแซม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูมนูญ วิญญายงค์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูแซม.ไทย

Continue Readingครูแซม.ไทย

ปุ๋ยนิ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูนิภาวรรณ ใจกล้า โรงเรียนวัดข่อย เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ปุ๋ยนิ.ไทย

Continue Readingปุ๋ยนิ.ไทย

ครูโย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูพรพรรณ ชุมพล โรงเรียนวัดหนองจิกรี (เจริญสุขประชานุเคราะห์) เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูโย.ไทย

Continue Readingครูโย.ไทย

มิสอาย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูโสภิตตา อร่ามศรี  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.มิสอาย.ไทย

Continue Readingมิสอาย.ไทย

ครูโบว์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูพรนิภา ทาโทน โรงเรียนหนองม่วงวิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www. ครูโบว์.ไทย

Continue Readingครูโบว์.ไทย

เนียร.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูจำเนียร ดวงศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.เนียร.ไทย

Continue Readingเนียร.ไทย