ซุปเปอร์วิลันดา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูวิลันดา วรรณาดิเรก สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมชมไซต์ www.ซุปเปอร์วิลันดา.ไทย

Continue Readingซุปเปอร์วิลันดา.ไทย

อนุบาลบ้านโคก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูสุจิตรา เพชรป้อ โรงเรียนอนุบาลบ้านโคก เยี่ยมชมไซต์ www.อนุบาลบ้านโคก.ไทย

Continue Readingอนุบาลบ้านโคก.ไทย

พิชา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูพิชาภรณ์ อิ่มกระจ่าง สพป.พิษณุโลก เขต 1 เยี่ยมชมไซต์ www.พิชา.ไทย

Continue Readingพิชา.ไทย

ครูฐปนีย์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูฐปนีย์ พันธชาติ โรงเรียนอุตรดิตถ์ เยี่ยมชมไซต์ www.ครูฐปนีย์.ไทย

Continue Readingครูฐปนีย์.ไทย

ครูวี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูวีระวุธ ศิริปุณย์ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 เยี่ยมชมไซต์ www.ครูวี.ไทย

Continue Readingครูวี.ไทย

ครูแจง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูภิรฎา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม เยี่ยมชมไซต์ www.ครูแจง.ไทย

Continue Readingครูแจง.ไทย

คุณครูเบญ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูเบญจา อุทยานิน โรงเรียนวัดสามกอ (วงศ์ประชารัฐ) เยี่ยมชมไซต์ www.คุณครูเบญ.ไทย

Continue Readingคุณครูเบญ.ไทย

คุณครูแอน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูทัดดาว ไวสาริกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เยี่ยมชมไซต์ www.คุณครูแอน.ไทย

Continue Readingคุณครูแอน.ไทย

สุรัตน์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูสุรัตน์ เพ็ญเสวี โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส เยี่ยมชมไซต์ www.สุรัตน์.ไทย

Continue Readingสุรัตน์.ไทย

ครูแอมมี่.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูวิภารัตน์ ฉายแสง โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร เยี่ยมชมไซต์ www.ครูแอมมี่.ไทย

Continue Readingครูแอมมี่.ไทย