บ้านนก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี ครูเบญจมาศ  นุ่มวัฒนะ สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.บ้านนก.ไทย

Continue Readingบ้านนก.ไทย

ครูไนท์อิงลิช.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี ครูพัชรีวรรณ สุวรรณชัยชนะ โรงเรียนวัดเบญพาด เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูไนท์อิงลิช.ไทย

Continue Readingครูไนท์อิงลิช.ไทย

ครูกาแฟ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี ครูธนวรรณ วัลเลิศ โรงเรียนวัดเบญพาด เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูกาแฟ.ไทย

Continue Readingครูกาแฟ.ไทย

ครูวิทย์สอนคณิต.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี ครูปิยวิทย์ เหลืองระลึก โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูวิทย์สอนคณิต.ไทย

Continue Readingครูวิทย์สอนคณิต.ไทย

ครูสรรชัย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูสรรชัย เหล่าวัฒนะไพศาล โรงเรียนบ้านนาสวน เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ครูสรรชัย.ไทย

Continue Readingครูสรรชัย.ไทย

คุยศึกษา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูไพศาล ประดิษฐ์ศิริงาม โรงเรียนห้วยยางวิทยา เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.คุยศึกษา.ไทย

Continue Readingคุยศึกษา.ไทย

ต้นกล้าไอที.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูไตรรัตน์ ทองรัตนภาค สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ต้นกล้าไอที.ไทย

Continue Readingต้นกล้าไอที.ไทย

บัณฑิตไอที.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูบัณฑิต สุธาพจน์ สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ เยี่ยมชมเว็บไซต์ www. บัณฑิตไอที.ไทย

Continue Readingบัณฑิตไอที.ไทย

ครูลูกเอ็กซ์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูวิทวัส พุทธประเสริฐ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เยี่ยมชมเว็บไซต์ www. .ครูลูกเอ็กซ์.ไทย

Continue Readingครูลูกเอ็กซ์.ไทย

ครูนพโค้ดดิ้ง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูอรรณนพ แตงอ่อน โรงเรียนไตรประชาสามัคคี เยี่ยมชมเว็บไซต์ www. ครูนพโค้ดดิ้ง.ไทย

Continue Readingครูนพโค้ดดิ้ง.ไทย