คุณครูอุ๋ย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา เยี่ยมชมไซต์ www.คุณครูอุ๋ย.ไทย

Continue Readingคุณครูอุ๋ย.ไทย

เฟรชซายน์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูเบญจวรรณ เรียบร้อย โรงเรียนวัดบ้านม้า เยี่ยมชมไซต์ www.เฟรชซายน์.ไทย

Continue Readingเฟรชซายน์.ไทย

พิชาเนา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูพิชานนท์ เนาเพ็ชร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” เยี่ยมชมไซต์ www.พิชาเนา.ไทย

Continue Readingพิชาเนา.ไทย

รองอุ๊.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูอรวรรณ สุขเกษา โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม เยี่ยมชมไซต์ www.รองอุ๊.ไทย

Continue Readingรองอุ๊.ไทย

ครูพลอย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูอภิชญา พานิชชอบ โรงเรียนวัดถนนแค เยี่ยมชมไซต์ www.ครูพลอย.ไทย

Continue Readingครูพลอย.ไทย

เท็ดดี้ติ๊ก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูสุกัญญา ขวัญสมคิด โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า เยี่ยมชมไซต์ www.เท็ดดี้ติ๊ก.ไทย

Continue Readingเท็ดดี้ติ๊ก.ไทย

ครูนิว.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูสิรินทรา อาจหาญ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) เยี่ยมชมไซต์ www.ครูนิว.ไทย

Continue Readingครูนิว.ไทย

ครูอคิท.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูสมคิด ยอดเสนี โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เยี่ยมชมไซต์ www.ครูอคิท.ไทย

Continue Readingครูอคิท.ไทย

ครูศิริ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูศิรินภา ปิดตาฝ้าย โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เยี่ยมชมไซต์ www.ครูศิริ.ไทย

Continue Readingครูศิริ.ไทย

ครูวาสนา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูวาสนา โนนหัวรอ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา เยี่ยมชมไซต์ www.ครูวาสนา.ไทย

Continue Readingครูวาสนา.ไทย