ครูชมพู่.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูธิดารัตน์ โมฆรัตน์ โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เยี่ยมชมไซต์ www. ครูชมพู่.ไทย

Continue Readingครูชมพู่.ไทย

ครูกระแต.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูสุกัญญา ดารังวัล โรงเรียนบ้านสุขเกษม เยี่ยมชมไซต์ www. ครูกระแต.ไทย

Continue Readingครูกระแต.ไทย

กิตติศักดิ์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูกิตติศักดิ์ บุญพันธ์ โรงเรียนบ้านเมืองทอง (วีระประชานุสรณ์) เยี่ยมชมไซต์ www. กิตติศักดิ์.ไทย

Continue Readingกิตติศักดิ์.ไทย

ฟอฟาง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูอรวรรณ สุขศรี โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน เยี่ยมชมไซต์ www. ฟอฟาง.ไทย

Continue Readingฟอฟาง.ไทย

อรรถวุฒิ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูอรรถวุฒิ บรรเลงการ โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด เยี่ยมชมไซต์ www. อรรถวุฒิ.ไทย

Continue Readingอรรถวุฒิ.ไทย

อธิติยา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูอธิติยา ศรีคำแซง โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา เยี่ยมชมไซต์ www. อธิติยา.ไทย

Continue Readingอธิติยา.ไทย

ครูท๊อปท๊อป.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูหัตถชัย รัตพลที โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ เยี่ยมชมไซต์ www. ครูท๊อปท๊อป.ไทย

Continue Readingครูท๊อปท๊อป.ไทย

กันทะวี.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูสุวรรณา กันทะวี โรงเรียนธรรมจารีนิวาส เยี่ยมชมไซต์ www. กันทะวี.ไทย

Continue Readingกันทะวี.ไทย

บ้านอนันต์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูสุรัชนา โปร่งจันทึก โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) เยี่ยมชมไซต์ www. บ้านอนันต์.ไทย

Continue Readingบ้านอนันต์.ไทย

ครูม่อนแชร์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ร้อยเอ็ด ครูสุรศักดิ์ พาโนมัย โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด เยี่ยมชมไซต์ www. ครูม่อนแชร์.ไทย

Continue Readingครูม่อนแชร์.ไทย