เหล่าซือพลอย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี ครูเพชรฏภรณ์ บุตรดา โรงเรียนบ้านหนองสลุด