เนียร.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูจำเนียร ดวงศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา