มิสอาย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูโสภิตตา อร่ามศรี  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี