พิชาเนา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูพิชานนท์ เนาเพ็ชร โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”