ประสิทธิ์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูประสิทธิ์ คำหล้า โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม