บ้านหมี่วิทยา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูเกรียงไกร บุญฉ่ำ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา