นิฮงโกะโชสกาย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูโชติมา แก่นคำ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา