ธีรา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูกานต์ธีรา ปัญจะทองคำ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา