ช่างต่อ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี ครูสัจจา ช่างต่อ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา