ชัยรัตน์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูชัยรัตน์ ทับบุรี โรงเรียนบ้านไร่วิทยา