จุ๋มจิ๋ม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูปรียาภรณ์ กฤตพลวิวัฒน์ สพป.พิษณุโลก เขต 1