คุณครูอุ๋ย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูปิยาภรณ์ พุทธิพัฒน์ โรงเรียนบางซ้ายวิทยา