ครูไผ่เก้าหนึ่ง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ กาญจนบุรี  ครูพินิจ โสบรรเทา โรงเรียนชลกันยานุกูล