ครูไทเกอร์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี  ครูพนิตธิดา เปรมานุพันธ์ โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร