ครูแหวว.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูจารุณี สุทธิสวรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)