ครูแจ็ค.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูวัฒนา เพ็ชรสังหาร โรงเรียนบ้านโชคเจริญ