ครูแจง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก  ครูภิรฎา เรืองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม