ครูเพชร.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ สุราษฎร์ธานี ครูทนงศักดิ์ เพชรอาวุธ โรงเรียนบ้านดอนงาม