ครูเทน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พิษณุโลก ครูอุเทน ชวดนุช โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม