ครูเจี๊ยบ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูนิตดาพร แสนรินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ