ครูเจม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี  ครูอนงค์นุช โคตรวงษ์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา