ครูอุ๋ย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูอิสรีย์ แสนทรสินธิ์ โรงเรียนแชแลวิทยา อบจ.อุดรธานี 7