ครูออย.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา  ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (พระนครศรีอยุธยา)