ครูหน่อยสามสองศูนย์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูวัชรินทร ทรงมะลิ โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา