ครูสะอาด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูสะอาด แก้วมา โรงเรียนเพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ