ครูศิริ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ พระนครศรีอยุธยา ครูศิรินภา ปิดตาฝ้าย โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา