ครูลูกปลา.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ ลพบุรี โดย ครูปาริฉัตร คนึงเหตุ โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร