ครูต่อสอนวิทย์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูฐณธรณ์ กันโท โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1