ครูตั้ม.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ อุดรธานี ครูอดิเทพ ไชยสิทธิ์ โรงเรียนชัยนาคำวิทยา อบจ.อุดรธานี 3