ครูจ๊าบ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ เชียงใหม่ ครูนพรัตน์ คำแดง โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม