ครูกิ่งกาญจ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี  ครูกิ่งกาญจณา​ สุวรรณโชติ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา