ครูกำปั้น.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี ครูภูวดล รักษาแก้ว โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา