ครูกรุ๊ป.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “เว็บครู.ไทย” ศูนย์ จันทบุรี  ครูปรีดาวรรณ วิชาธิคุณ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา