กัญไชย182.ไทย

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 จ.ตาก