เครือข่ายของมูลนิธิทีเอชนิค

วีคลาส.ไทย

ระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) หรือการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Learning) เป็นบริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

รู้จัก.ไทย

เว็บไซต์เพื่อการรณรงค์ส่งเสริมเว็บไทย ให้ใช้โดเมน .ไทย และ ชื่ออีเมลภาษาไทย ซึ่งได้รับการยอมรับสากล ดำเนินการโดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

ค่ายแบ่งปั๋น เป็นกิจกรรมค่ายที่ได้รับการริเริ่มจากแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน เช่นเดียวกับแอปพลิเคชั่น “แบ่งปั๋น”

เที่ยววังหิน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดย มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

หัวเดียด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

บ้านตาก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ ค่ายแบ่งปั๋น โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

บ้านห้วยปลาหลด.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านห้วยปลาหลด ตำบลแม่ละเมา อำเภแม่สอด จังหวัดตาก

บ้านท่าพระธาตุ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน บ้านท่าพระธาตุ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

กระเช้าโอ๋ทอป.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยขายสินค้าของร้านกระเช้าโอ๋ทอป จังหวัดตาก

บ้านป่าไร่เหนือ.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือ จังหวัดตาก

กาดต้าตง.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย รีวิวตลาด กาดต้าตง จังหวัดตาก

โมบายช้อปตาก.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขายอุปกรณ์มือถือของร้านโมบายช้อป จังหวัดตาก

ทูคาร์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปรียบเทียบรุ่นรถยนต์

วิสด้อมฟิลด์.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ "ค่ายแบ่งปั๋น2" โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำร้านเครื่องดื่ม
ร้านวิสด้อมฟิลด์ จังหวัดตาก

พาไปกิน.ไทย

เว็บไซต์ผลงานของน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งจบจาก “ค่ายแบ่งปั๋น” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำร้านอาหารในจังหวัดตาก

พาไปเที่ยว.ไทย

เว็บไซต์ผลงานของน้อง ๆ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งจบจาก “ค่ายแบ่งปั๋น” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดตาก