สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยขอนแก่น.ไทย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สามเงาวิทยาคม.ไทย

โรงเรียนสามเงา ต.สามเงา อ.สามเงา จ.ตาก

ผดุงปัญญา.ไทย

โรงเรียนผดุงปัญญา ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก

บ้านตากประชาวิทยาคาร.ไทย

โรงเรียนบ้านตากประชาวิทยาคาร ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก

วังเจ้า.ไทย

โรงเรียนวังเจ้าวิทยาคม ต.เชียงทอง อ.วังเจ้า จ.ตาก

วังหินกิตติ.ไทย

โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก

ถนอมราษฎร์บํารุง.ไทย

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ.ไทย

โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

กัญไชย182.ไทย

โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

การอาชีพบรรพตพิสัย.ศึกษา.ไทย

วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

กาญจนาภิเษก.ศึกษา.ไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

กาญจนาฉะเชิงเทรา.ศึกษา.ไทย

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา

กันตังพิทยากร.ศึกษา.ไทย

โรงเรียนกันตังพิทยากร ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กรรณิการ์.ศึกษา.ไทย

สถาบันสอนตัดเสื้อ กรรณิการ์

นาโบสถ์พิทยาคม.ไทย

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

ทุ่งฟ้า.ไทย

โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม ต.ท้องฟ้า อ.บ้านตาก จ.ตาก