สถานศึกษา (15) หน่วยงานราชการ (5) อื่น ๆ (1) เครือข่ายของมูลนิธิทีเอชนิค (8) โครงการเว็บไซต์ .ไทย เพื่อชุมชน (12)