ค่ายแบ่งปั๋น.ไทย

ค่ายแบ่งปั๋น เป็นค่ายที่ได้รับการริเริ่มจากแนวคิดที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน

เที่ยววังหิน.ไทย

เว็บไซต์ในโครงการ “ค่ายแบ่งปั๋น” โดยมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย แนะนำชุมชน ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

สถานศึกษา (15) หน่วยงานราชการ (5) อื่น ๆ (1) เครือข่ายของมูลนิธิทีเอชนิค (8) โครงการเว็บไซต์ .ไทย เพื่อชุมชน (12)