กลุ่มทำงาน ชื่อโดเมนภาษาไทย ชื่ออีเมลภาษาไทย และ การยอมรับสากล

  • เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล หัวหน้ากลุ่มทำงาน
  • ภาคภูมิ ไตรพัฒน์
  • วิไลวัลย์ พนารินทร์
  • ฐิติพงศ์  ธนิยะ จิระศักดิ์ ธนากานต์ อัษฎาวัทน์ ฝ่ายเทคนิค EAI, IDN
  • ศิรณัทชา อรรณพ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • อนาวิล พงศบริพัตร

 

ไม่ว่าคุณจะเป็นสังกัดบริษัท หน่วยงานเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หรือบุคคลทั่วไป คุณสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา .ไทยในด้านต่างๆได้