ชื่ออีเมลภาษาไทย (EAI)

Email Address Internationalization หรือ EAI คือ อีเมลแอดเดรสที่เป็นภาษาท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น สมชาย@คน.ไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การส่งเสริมโดย องค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก หรือ ICANN (Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers) และ ประชาคมด้านสถาปัตยกรรมอินเทอร์เน็ต หรือ IETF (The Internet Engineering Task Force)

**สามารถสมัครเพื่อใช้งาน อีเมลภาษาไทย ฟรี! ได้ที่ https://คน.ไทย

  • ตรวจสอบอีเมล Server ของท่านว่ารองรับ EAI (Email Address Internationalization) หรือไม่
    Using this UASG widget, anyone can check to see if their mail server supports receiving email addresses in different scripts at
    https://uasg.tech/eai-check